Covid restrictions

Vážení klienti,

na základe vyhlásenia hlavného hygienika Slovenskej republiky, Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD. a príslušného Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 v súvislosti s COVID-19 zo dňa 21.04.2020 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf;

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. s účinnosťou od 22.04.2020 od 06:00 hod do odvolania pri predaji textilu ZÁKAZ skúšania odevov. Čo platí aj v prípade obuvi.

Z uvedeného dôvodu, od toho istého dňa, t.j. 22.04.2020 až do odvolania, nemôžeme prijať a akceptovať vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy a taktiež nie je možné prijímať reklamácie. V oboch prípadoch bol zakúpený tovar skúšaný, prípadne nosený.

I nostri brand

Iscriviti alla nostra newsletter